מתמטיקה תיכונית/חשבון אינטגרלי/שיטת ההצבה

בפרק הראשון הצגנו את הקשר בין הפונקציה הקדומה לאינטגרל. בפרק זה נעזר בהגדרה שהוצגה באותו פרק לפיה :

נסמן ונציב

נגזור את ונקבל

עתה נוכל להציב ב- ונקבל

נבודד את האיברים ונקבל ו-

נציב את הנתונים באינטגרל ונקבל

נבצע אינטגרציה

נציב חזרה את הנעלם ונקבל