מתמטיקה תיכונית/חשבון אינטגרלי

נושאי הפרקעריכה

נושאים רלוונטים לאינטגרליםעריכה

  • משיק – מציאת משוואת המשיק ובאמצעות גילוי השטח. דוגמא
  • נורמל – ישר המאונך למשיק של פונקציה בנקודת ההשקה. נזכיר מכפלת שיפוע ישרים ניצבים שווה ל- . דוגמא
  • בעיות קיצון -יש למצוא את משוואה המינימלית של משוואה בכדי לגלות את השטח או המשוואה של הפונקציה. דוגמא
  • לפעמים השטח יהיה ידוע ועלינו יהיה לגלות את המשוואה של הפונקציה. דוגמא
  • חילוק פולינומי – ראשית יהיה עלינו לפשט את הפונקציה ורק אחר כך למצוא את השטח. דוגמא
  • הצבה = פעמים בהם נצטרך לעזר בהצבה בכדי למצוא את האינטגרל לפונקציה. דוגמא

מקורות מידעעריכה

  • בני גורן, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 יחידות לימוד)