מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה אי-זוגית

הגדרה: ערכה עבור כל מספר בתחום ההגדרה הוא המספר הנגדי של ערכה עבור המספר הנגדי לו, כלומר .

סימטריה: אנטי-סימטרית ביחס לציר ה-.

דוגמות עריכה