מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי

תוכן עניינים


הקדמה

הפונקציה

השלבים לחקירת פונקציה פשוטה ומורכבת

- וכדומה.

סוגים של פונקציות

נספחים

להעביר/אחדעריכה

דף זה מועמד לאיחוד
דף זה דן בנושא של הדף [[:חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי תיכון/פונקציות]] וככל הנראה מוסיף עליו מידע. על כן כנראה שיש לאחד את שני הדפים. (דיון)