מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה זוגית

פונקציה זוגית (n זוגי) עריכה

הגדרה: ערכה זהה עבור כל מספר בתחום ההגדרה ועבור המספר הנגדי לו, כלומר  .

סימטריה: פונקצית שיקוף דהינו כל פונקציה זוגית היא סימטרית ביחס לציר ה .

דוגמאות עריכה