מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה עם פרמטרים

פרמטרים (=נעלמים)

עריכה

דוגמא לפונקציה עם פרמטרים :  .

מה יכול להופיע בנעלם?

  • מקדמים - כידוע לכל נעלם קיים מקדם. למשל, המקדם של 2x הוא 2, המקדם של y הוא 1, וכן הלאה. לפעמים, יהיו תרגלים בהן יופיעו המקדמים כפרמטרים. לדוגמא : a.
  • מקדם חופשי -כל המספרים הנלווים למשוואת הפונקציה שאינם נכפלים בנעלמים. במקרה שלנו : t.