מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות יחודיות/הפונקציות הטריגונומטריות של 60 מעלות

פונקציה טריגונומטרית לזווית עריכה

נתון:

צ"ל:

הוכחה:

ע"פ הנחה זו נוכל למצוא את  :