• שמו לב שערכי הסינוס במונה עולים באופן סדיר ואילו ערכי הקוסינוס יורדים.