מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הרדיאן/זוויות מיוחדות/הפונקציות הטריגונומטריות של 45 מעלות

זווית 45 מעלות עריכה

אם אז גודל הזווית שלנו שווה השווה לחצי של רבע סיבוב במעגל היחידה (אם הוא רבע סיבוב אז שווה למחציתו)

נבנה קווי עזר בין ו- אל הנקודה .

מרחקי הקטעים זהים ועל כן,

על פי הנוסחה למרחק בין שתי נקודות,

מעגל היחידה הוא מעגל קנוני ולכן נוסחתו היא,

נציב את ערכי הנקודות ונקבל כי דהינו

על כן הנקודה אליה מגיעה הזווית היא