מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/ערכים טריגונומטריים מדויקים

0°: עריכה

 
 
 
 

1.5°: מצולע בעל 120 צלעות עריכה

 
 

1.875°: מצולע בעל 96 צלעות עריכה

 
 

2.25°: מצולע בעל 80 צלעות עריכה

 
 

2.8125°: מצולע בעל 64 צלעות עריכה

 
 

3°: מצולע בעל 60 צלעות עריכה

 
 
 
 

3.75°: מצולע בעל 48 צלעות עריכה

 
 

4.5°: מצולע בעל 40 צלעות עריכה

 
 

5.625°: מצולע בעל 32 צלעות עריכה

 
 

6°: מצולע בעל 30 צלעות עריכה

 
 
 
 

7.5°: מצולע בעל 24 צלעות עריכה

 
 
 
 

9°: מצולע בעל 20 צלעות עריכה

 
 
 
 

11.25°: מצולע בעל 16 צלעות עריכה

 
 
 
 

12°: מצולע בעל 15 צלעות עריכה

 
 
 
 

15°: מתורסר, מצולע בעל 12 צלעות עריכה

 
 
 
 

18°: מעושר, מצולע בעל 10 צלעות עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 21° = 9° + 12° עריכה

 
 
 
 

22.5°: מתומן עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 24° = 12° + 12° עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 27° = 12° + 15° עריכה

 
 
 
 

30°: משושה עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 33° = 15° + 18° עריכה

 
 
 
 

36°: מחומש עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 39° = 18° + 21° עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 42° = 21° + 21° עריכה

 
 
 
 

45°: ריבוע עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 54° = 27° + 27° עריכה

 
 
 
 

60°: משולש שוה-צלעות עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 67.5° = 7.5° + 60° עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 72° = 36° + 36° עריכה

 
 
 
 

סכום זויות: 75° = 30° + 45° עריכה

 
 
 
 

90°: זוית ישרה עריכה