מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תש"ע (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

שני הצדדים יהיו זהים אם נשלוף את הקלף הלבן או את הקלף השחור. בהנחה כי הסיכוי לשליפת כל אחד מהקלפים זהה,  

 

סעיף ב עריכה

הצד העליון יהיה לבן אם נשלוף את הקלף הלבן או אם נשלוף את הקלף המעורב בצד הלבן.

 

 

 

סעיף ג עריכה

צריך לחשב את  

 

נשים לב שאם הקלף לבן מובטח כי הצד העליון יהיה לבן ולכן  

 


העשרה עריכה