מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשס"ט (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...


סעיף א

עריכה

נניח שהקוביה הוגנת ולכן הסיכוי לקבלת כל ספרה הוא  . הסיכוי לא לקבל את הספרה 5 הוא האירוע המשלים לקבלת 5.

5/6 = P(not 5) = 1 - P(5) = 1- 1/6

סעיף ב

עריכה

נניח שההטלות בלתי תלויות.

 


סעיף ג

עריכה

תוצאות הקוביה המתחלקות בשלוש הן 3 ו 6.

האירועים קבלת 3 וקבלת 6 הם זרים.

 


העשרה

עריכה