מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשע"ג/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

נתון בשאלה כי הסיכוי לקבל בבחינה פחות מ 55 הוא 30%.

סעיף ב

עריכה

האירוע "קבלת ציון של מעל 70" מורכב מהאירועים הזרים:

  • קבלת ציון בין 71 ל 80 - 20%
  • קבלת ציון בין 81 ל 90 - 10%
  • קבלת ציון בין גבוה מ 90 - 10%

סה"כ 40%

סעיף ג

עריכה

סמנו בכיוון השעון ברצף את ההסתברות כאשר כל פלח שקול ל 10%

  • קבלת ציון נמןך מ 55 - 3 פלחים
  • קבלת ציון בין 55 ל 70 - 3 פלחים
  • קבלת ציון בין 71 ל 80 - 2 פלחים
  • קבלת ציון בין 81 ל 90 - פלח
  • קבלת ציון בין גבוה מ 90 - פלח

סה"כ 10 פלחים.


העשרה

עריכה