נגינה על פסנתר למתחילים א'/תרגול חמשת כינור

  • רשום את שמות התווים הבאים: