נגינה על פסנתר למתחילים א'

מדף מדף מדעי הרוח

שער עריכה

יעוד: לימוד עצמי / בעזרת מורה של נגינה על פסנתר.

כישורים נדרשים: אין.

גיל יעד: לכל הגילאים.

מיומנויות שיירכשו בספר זה:

 • מושגים בסיסיים במוסיקה: גובה צליל, משך צליל, קצב, מקצב.
 • תווים:
  • ה"חמשה".
  • חתימה: מפתח וקצב.
  • קריאת תווים לבנים בחמשת כינור ובחמשת בס (מפתח סול ומפתח פה).
  • אצבוע.
 • קצב:
  • קצב 4/4.
  • משכי תו בסיסיים: רבע, חצי, שלם, שמינית.
  • משכי הפסק בסיסיים: רבע, חצי, שלם, שמינית.
  • אורכים בסיסיים: רבע, חצי, שלם, שמינית.
 • נגינה:
  • סולם דו רביב בשתי הידיים (ללא תיאוריה).
  • שירים פשוטים בסולם דו רביב ולה זעיר.

תוכן העניינים עריכה

שיעורים:

 1. מושגים בסיסיים במוסיקה
 2. הכר את הפסנתר
 3. קריאת תווים בחמשת כינור
 4. רבע, חצי ושלם
 5. אצבוע ותרגילי אצבעות
 6. קריאת תווים בחמשת בס
 7. הפסקים
 8. נגינה בשתי ידיים
 9. סימניות עראי
 10. שמיניות