נגינה על פסנתר למתחילים ב'/לגטו וסטקטו

לגטו וסטקטו הם צורות שונות של נגינה.

לגטו

עריכה

לגטו (legato) הוא צורת נגינה שבה מנגנים את הצלילים מחוברים יחסית.

לגטו מסומן בקשת כך:  

אם מחברים את אותו התו כמה פעמים, הוא מוארך.

לדוגמא: לגטו בין דו(כרבע) לבין דו (כרבע). אותם מנגנים כמו שמנגנים דו = שני רבעים.

אם מחברים בעזרת לגטו כמה תווים שונים זה מזה, מחברים בכך שלא עוזבים את אחד מן התווים לפני שעוברים לתו הבא. רק אז משחררים את הראשון.

סטקטו

עריכה

סטקטו (staccato) הוא צורת נגינה שבה מנגנים את הצלילים מופרדים מאוד.

רבע בסטקטו דומה מאוד לשמינית שאחריה הפסק של שמינית.

סטקטו מסומן בנקודה כך:  

סטקטו יש לנגן בקופצניות. כדי להגיע לקופצניות ,התנועה צריכה לבוא מפרק היד/מפרק האצבע.

נגינה על פסנתר למתחילים ב'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם לגטו וסטקטו לפרק הבא
מקצבים נוספים תרגילים סולמות נוספים