נגינה על פסנתר למתחילים ב'/מקצבים נוספים

עד כה למדנו על המשכים הבאים:

כפי שניתן לראות, כל משך שווה לשבר חשבוני אשר קטן בחצי מקודמו. לכן ניתן להשתמש במשך נוסף - 1/16 - הנראה כך:

  • בדומה לשמינית, הוא יכול להופיע גם בזוגות:

  • וברביעיות:

  • הפסק של 1/16 דומה מאוד להפסק של שמינית ונראה כך:

בשביל לתרגל נגינה עם 1/16, הכנסו לתרגילים.

המשך שבא אחרי 1/16, הוא 1/32. משך זה אינו נפוץ במיוחד ומשמש בעיקר ביצירות קלאסיות הכוללות סולמות ארוכים ומהירים. הוא נראה כך:  

כמו שמינית ו-1/16, הוא יכול להופיע גם בזוגות ורביעיות.

הפסק של 1/32

עריכה

הפסק של 1/32 נראה כך:  

נגינה על פסנתר למתחילים ב'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם מקצבים נוספים לפרק הבא
מספר שירים לחזרה ולתרגול תרגילים לגטו וסטקטו