ספרדית/הווה מתמשך - צורת Gerundio

הקדמה עריכה

צורת Gerundio הינה צורה הניתנת לפעלים ומציינת כי הפעולה נמצאת במצב עשייה מתמשך, כלומר התיאור הוא של הפעולה בזמן שהיא מתרחשת. באנגלית הצורה מקבילה לזמני ה- Progressive, ומי שמכיר את השימוש האנגלי יוכל לעשות שימוש זהה בצורת Gerundio בספרדית. אולם בניגוד לשפה האנגלית, בספרדית משתמשים בזמן ההווה הממושך כאשר הדבר קורה ממש ממש עכשיו.

צורת ההטייה הבסיסית עריכה

לצורת Gerundio הטייה יחידה בכל הגופים, כאשר יש הבדלים כרגיל בין פעלי ir,er ו-ar. ההטייה הבסיסית:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Gerundio
גוף -ar -er -ir
Infinitive hablar comer vivir
תרגום לדבר לאכול לחיות
El Gerundio hablando comiendo viviendo
שימוש ב-Gerundio בזמן ההווה המתמשך ובזמן העבר המתמשך עריכה

שימוש בצורת ה-Gerundio עבור הווה מתמשך יעשה בעזרת פועל העזר estar מוטה בהווה ולאחריו פועל בצורת Gerundio, בדומה לזמן Present Progressive באנגלית. באותו אופן העבר המתמשך יהיה בעזרת הפועל estar מוטה בעבר, ולאחריו פועל מוטה בצורת Gerundio.
כך הווה מתמשך:

 • Yo estoy comiendo.
 • Tú estás hablando.
 • Ella está bebiendo.
 • Ellos estan trabajando.

והעבר המתמשך:

 • Yo estuve comiendo.
 • Tú estuvieste hablando.
 • Ella estuvo bebiendo.
 • Ellos estuvieron trabajando.

על ההבדל בין הזמן הרגיל לזמן המתמשך עריכה

הסבר זה מיועד לאנשים שאינם דוברי השפה האנגלית או שפות לטיניות. למי שכן - יוכל לדלג הלאה.
בעיברית ישנה רק צורת הווה יחידה. כך נאמר:

 • "אני עובד במשרד למחייתי" - ומשתמע מכך - הפעולה מתבצעת כל הזמן, זו העבודה שלי תמיד.
 • "אני עובד במשרד עכשיו" - ומשתמע מכך "אני ממש ברגעים אלו, עסוק במלאכת העבודה".

בספרדית יש הבדל בין שני סוגי פועל אלו. הפועל הרגיל:

 • Trabajo en la oficina (todo el tiempo).

ולעומת זאת הפועל המתמשך:

 • Estoy trabajando en la oficina (ahora).

ובאותה אופן בעבר:

 • Trabajé en la oficina hace un año.

יתורגם "עבדתי במשרד בשנה שעברה" - ומשתמע "זו הייתה עבודתי, עכשיו (כנראה) כבר איני עובד שם".

 • Estuve trabajando en la oficina ayer.

יתורגם "אתמול הייתי במהלך העבודה במשרד".

שימוש ב-Gerundio כתאור מצב עריכה

ה-Gerundio משמש אותנו גם לתאור מצב, במשפט בו יש פועל נוסף. למשל:

 • Comí viendo la televisión.
 • Él trabaja escuchando la radio.

יתורגם:

 • אכלתי בעודי צופה בטלוויזיה.
 • הוא עובד בעודו מקשיב לרדיו.

שימוש בקיצורי המושא ו-Gerundio עריכה

כעיקרון כפי שצויין בפרק כינויי המושא, כינוי המושא מגיע אחרי פועל בצורת Gerundio וכמילה אחת.
כאשר משתמשים בזמנים הממושכים (הווה ממושך, עבר ממושך וכו') ישנם שני פעלים במשפט אליהם ניתן לשייך את המושא - פועל ה-estar והפועל בצורת Gerundio ולכן ניתן לבחור היכן למקם את כינוי המושא, ולכן:

 • Estoy comiendo la manzana

ניתן להחליף לשתי הצורות הבאות:

 • Estoy comiéndola
 • La estoy comiendo

כאשר משתמשים ב-Gerundio כתאור מצב, יש להחליט לאיזה מהפעלים המושא מתייחס ולפי זה להצמיד אותו. אם הוא מתייחס ל-Gerundio הוא יבוא אחרי הפועל וכמילה אחת:

 • Comí la manzana viendo la tele. → La comí viendo la tele

חריגים בצורת ה-gerundio עריכה

החריגים שכאן מקבילים לפעלי ה"נעל" בהווה פשוט. אלה שהפכו את צליל ה-E ל-IE ול-I יהפכו ל-I. אלה שהפכו את צליל ה-O ל-UE יהפכו ל-U, אך זה תקף רק בפעלי ir.

דוגמאות:

 • Soy un mozo, y estoy sirviendo en el restaurante.
 • Ella se está vistiendo.
 • אני מלצר, ואני משרת במסעדה עכשיו.
 • היא מתלבשת עכשיו.


- הווה מתמשך - צורת Gerundio
תרגילים
-