ספרדית/הווה מתמשך - צורת Gerundio/תרגילים

הפכו את המשפטים הבאים להווה ממושך

(qué (Ella vestir

Nosotros (nadar) en la piscina

Quie( hacer) la comida

Yo (dormir) en mi casa

(Que Tú (dibujar