ספרדית/הטיית פעלים בזמן העבר הפשוט/תרגילים

השלם את החסר בעזרת הפעלים שבסוגריים:

 • Colón __________ (descubrir) América en 1492.
 • Yo __________ (dejar) mi trabajo la semana pasada.
 • Anoche, los estudiantes __________ (tener) una gran fiesta.
 • Ayer, nosotros __________ (ir) a la playa.
 • El año pasado, Isabel y José se __________ (casar).
 • Ayer, Carlos no __________ (venir) a la universidad.
 • Anoche, yo __________ (mirar) la televisión.
 • Tú ________ (atender) dos cursos esta mañana.
 • Alberto __________ (comprar) un carro el mes pasado.
 • Felicitación! Vosotros __________ (ganar) el campeonato.


כדאי לדעת:

בספרדית נהוג להשתמש בשמות ספרדיים, גם כאשר האישיות המדוברת אינה ספרדית. כך אם תהיה התייחסות לנסיך האנגלי צ'רלס יכתבו בעיתון Carlos. השם Colón הוא שמו הספרדי של קולומבוס (כריסטופר), מגלה אמריקה, ויש על שמו רחובות רבים באמריקה הלטינית.


פתרונות
 • Colón descubrió América en 1492.
 • Yo dejé mi trabajo la semana pasada.
 • Anoche, los estudiantes tuvieron una gran fiesta.
 • Ayer, nosotros fuimos a la playa.
 • El año pasado, Isabel y José se casaron.
 • Ayer, Carlos no vino a la universidad.
 • Anoche, yo miré la televisión.
 • Tú atendiste dos cursos esta mañana.
 • Alberto compró un carro el mes pasado.
 • Felicitación! Vosotros ganasteis el campeonato.