ספרדית/הכינוי הרומז

כינוי רומז - Pronombres Indicativos עריכה

הכינוי הרומז (Pronombre), או "שמות תואר מצביעים" בספרדית מחולק לשלושה סוגים:
Esto הינו כינוי רומז לקרוב, המציין דבר \ עצם שנמצא קרוב גם למאזין וגם לדובר, מקביל באנגלית למילה This/These.
Eso הינו כינוי רומז המציין דבר הנמצא קרוב למאזין אך רחוק מהדובר, מקביל באנגלית למילה That/Those.
Aquello הינו כינוי רומז לרחוק, המציין דברים שנמצאים רחוק מהאנשים המדברים, מקביל באנגלית למילה That/Those.
בעברית מילות הכינוי הרומז הן "זה", "הזה", "אלה", ו"אלו".
להלן הכינוי הרומז בספרדית:

יחיד יחידה רבים רבות
העצם קרוב לדובר este

esto

esta estos estas
העצם רחוק מהדובר אך קרוב למאזין ese

eso

esa esos esas
העצם רחוק מהדובר ומהמאזין aquel aquella aquellos aquellas

este ו-ese מציינים דבר מסוים ביחיד זכר ששמו ידוע, לעומת ésto ו-éso שמציינים דברים ששמם לא ידוע.

דוגמאות לשימוש בכינוי הרומז:

 • Este libro es mío.
 • Esa chica es mi amiga.
 • Estas personas me ayudan.
 • ¿Qué es eso?
 • ¿Qué es esta cosa?

תרגום:

 • הספר הזה הוא שלי.
 • הנערה הזאת היא חברה שלי.
 • האנשים האלה עוזרים לי.
 • מה זה?
 • מה זה הדבר הזה?
 

כדאי לדעת:

לעיתים שמות בעלי T אחרי הS נשמעים כאשר הS נשמטת.

על מנת להגות את מילים כמו esto נכון, הימנעו מלגעת עם הלשון בחיך.

אזכורים עריכה

לעיתים אנו רוצים להחליף את שם-העצם בכינוי רומז כששם-העצם מובן מההקשר. במקרה זה מופיע סימן טעם במקום שצריך. דוגמאות:

 • .Es mi casa, y ésta grande
 • .Es mi amiga, y ésa alta
 • .Ves aquella montaña? Aquélla es lejos de nosotros¿

תרגומים:

 • זה הבית שלי, והוא גדול.
 • זאת החברה שלי, והיא גבוהה.
 • אתה רואה את ההר הזה? הוא רחוק מאיתנו.

הערה: ההבדל הוא בכתיב בלבד.


הפרק הקודם:
שאלת שאלות
הכינוי הרומז הפרק הבא:
כינויי השייכות