ספרדית/כינויי השייכות

כינויי השייכות המקוצרים עריכה

כשרוצים לשייך מישהו/משהו למישהו ידוע, או מוכר נשתמש בכינויי השיכות הבאים:


עברית יחיד בספרדית רבים בספרדית
שלי mi mis
שלךָ, שלךְ tu tus
שלו, שלה, שלך, של כבודו (גוף שני יחיד רשמי - usted, ustedes) su sus
שלנו (גברים בלבד, גברים ונשים) nuestro nuestros
שלנו (נשים בלבד) nuestra nuestras
שלכם, שלכן (לא פורמלי) (גברים בלבד, גברים ונשים) vuestro vuestros
שלכם, שלכן (לא פורמלי) (נשים בלבד) vuestra vuestras
שלהם, של כבודם/כבודן (גוף שני רבים רשמי) su sus

כינוי השייכות בגופים מדבר, מדברת, נוכח, נוכחת, נסתר, נסתרת, נסתרים ונסתרות.

כינוי השייכות יבוא בספרדית לפני שם העצם בהתאמה למספרו:


יחיד בעברית תרגום לספרדית רבים בעברית תרגום לספרדית
הבן שלי mi hijo הבנים שלי mis hijos
הבת שלי mi hija הבנות שלי mis hijas
הבן שלךָ, שלךְ tu hijo הבנים שלךָ, שלךְ tus hijos
הבת שלךָ, שלךְ tu hija הבנות שלךָ, שלךְ tus hijas
הבן שלו, שלה su hijo הבנים שלו, שלה sus hijos
הבת שלו, שלה su hija הבנות שלו, שלה sus hijas
הבן שלהם/ן su hijo הבנים שלהם/ן sus hijos
הבת שלהם/ן su hija הבנות שלהם/ן sus hijas


כינוי השייכות בגופים מדברים, מדברות, נוכחים ונוכחות.

כינוי השייכות יבוא בספרדית לפני שם העצם בהתאמה למינו ולמספרו:


יחיד בעברית תרגום לספרדית רבים בעברית תרגום לספרדית
הבן שלנו nuestro hijo הבנים שלנו nuestros hijos
הבת שלנו nuestra hija הבנות שלנו nuestras hijas
הבן שלכם/ן vuestro hijo הבנים שלכם/ן vuestros hijos
הבת שלכם/ן vuestra hija הבנות שלכם/ן vuestras hijas


כדי להדגיש שייכות של משהו/מישהו למישהו, כינויי השייכות הופכים לכאלה:


שלי - mío, mía, míos, mías

שלךָ, שלךְ - tuyo, tuya, tuyos, tuyas

שלו, שלה - suyo, suya, suyos, suyas

שלנו - nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

שלכם, שלכן - vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

שלהם, שלהן - suyo, suya, suyos, suyas


כינויי שייכות אלה יבואו בספרדית אחרי האוגד/שם העצם בהתאמה למין ולמספר שלהם:


שם עצם ביחיד תרגום לספרדית שם עצם ברבים תרגום לספרדית
הילד הזה הוא שלי Este niño es mío הילדים האלה הם שלי Estos niños son míos
הילדה הזאת היא שלי Esta niña es mía הילדות האלה הן שלי Estas niñas son mías
הילד הזה הוא שלךָ, שלךְ Este niño es tuyo הילדים האלה הם שלךָ, שלךְ Estos niños son tuyos
הילדה הזאת היא שלךָ, שלךְ Esta niña es tuya הילדות האלה הן שלךָ, שלךְ Estas niñas son tuyas
הילד הזה הוא שלו, שלה Este niño es suyo הילדים האלה הם שלו, שלה Estos niños son suyos
הילדה הזאת היא שלו, שלה Esta niña es suya הילדות האלה הן שלו, שלה Estas niñas son suyas
הילד הזה הוא שלנו Este niño es nuestro הילדים האלה הם שלנו Estos niños son nuestros
הילדה הזאת היא שלנו Esta niña es nuestra הילדות האלה הן שלנו Estas niñas son nuestras
הילד הזה הוא שלכם/ן Este niño es vuestro הילדים האלה הם שלכם/ן Estos niños son vuestros
הילדה הזאת היא שלכם/ן Esta niña es vuestra הילדות האלה הן שלכם/ן Estas niñas son vuestras
הילד הזה הוא שלהם/ן Este niño es suyo הילדים האלה הם שלהם/ן Estos niños son suyos
הילדה הזאת היא שלהם/ן Esta niña es suya הילדות האלה הן שלהם/ן Estas niñas son suyas

שייכות מפורשת - de עריכה

מילת השייכות "de" משייכת, בדיוק כמו המילה "של" בעברית, כך:

  • El perro es de la niña.
  • La gata es de Pedro.

התרגום:

  • הכלב הוא של הילדה.
  • החתולה היא של פדרו.

כאשר תבוא מילת היידוע el אחרי המילה de הן יאוחדו למילה אחת- del:

  • La perra es del niño.
  • הכלבה היא של הילד.


הפרק הקודם:
הכינוי הרומז
כינויי השייכות הפרק הבא:
פעלי העזר Estar ו-Ser ושימושם בזמן הווה