ספרדית/הכתיב/תרגילים

מאפייני הכתב הספרדי

עריכה

מנה את חמשת המאפיינים של הכתב הספרדי (המאפיינים נמצאים בפסקה "הקדמה"):

 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • ______________________________________________________________________________________________________________________

האלפבית הספרדי

עריכה
 • כיצד יש להגות את האות אניה (Ñ)?
 1. ס'
 2. נִי
 3. th
 4. נ'
 • כיצד יש להגות את האות אובה (V)?
 1. ב' רפויה
 2. ב' דגושה
 3. ו'
 4. כל התשובות נכונות
 • כיצד יש לקרוא את המילה perro?
 1. פֵרַארוֹ
 2. פֵרוֹ
 3. פֵּרְרוֹ
 4. פַּארִיר
 • כיצד יש להגות את האות סטה (Z)?
 1. ס'
 2. ז' בצרפתית
 3. th
 4. תשובות 1 ו-3 נכונות
 • כיצד יש לקרוא את המילה Hola?
 1. אוֹזַ'ה
 2. לוֹאי
 3. הוֹלַה
 4. אוֹלַה

טעמים

עריכה

איך יש להגות את המילים הבאות? לרשום תשובה כדוגמאות בדף המידע ( -> ).

 1. felizidad
 2. soledad
 3. sueño
 4. reloj
 5. madre
 6. lindo
 7. cantar
 8. robar
 9. expresar
 10. seguir

הטעמות

עריכה

איך יש להגות את המילים הבאות? לרשום תשובה כדוגמאות בדף המידע ( -> ).

 1. más
 2. escapré
 3. bombón
 4. perdí
 5. ángeles
 6. amaré
 7. no
 8. gitana
 9. mejor

ו' החיבור

עריכה

הוסף את ו' החיבור המתאימה (y / e) במקומות הנכונים:

 1. cantar __ bailar
 2. sol __ luna
 3. mar __ cielo
 4. continente __ isla
 5. pablo __ izabela


פתרונות

מאפייני הכתב

 • לכל עיצור יש צליל קבוע. הצליל של כל עיצור מופיע בטבלה למטה. העיצורים הם כל האותיות פרט לתנועות (אותיות הניקוד).
 • המקבילה לניקוד בשפה העיברית הן התנועות או אותיות הניקוד a,e,i,o,u. הצליל של כל אות ניקוד מופיע בטבלה.
 • עיצור שלאחריו מופיעה תנועה נקרא כמו בעיברית כאות עם תנועה.
 • תנועה המופיעה ללא עיצור לפניה (בתחילת מילה או לאחר תנועה אחרת) תיקרא כאילו נוקדה האות א' (אלף) באותה תנועה.
 • לכל אות שתי "צורות" - אות "גדולה" (רישית), ואות "קטנה". באותיות "גדולות" נשתמש בתחילת משפט או בתחילת שם פרטי. בכל מקרה אחר - נשתמש באות "קטנה". במקרה של אות כפולה, התו הראשון מבין השניים יהיה אות "גדולה" והשני אות "קטנה".

האלפבית הספרדי

 • כיצד יש להגות את האות אניה (Ñ)?

2.נִי

 • כיצד יש להגות את האות אובה (V)?

4.כל התשובות נכונות

 • כיצד יש לקרוא את המילה perro?

3.פֵּרְרוֹ

 • כיצד יש להגות את האות סטה (Z)?

4.תשובות 1 ו-3 נכונות

 • כיצד יש לקרוא את המילה Hola?
4.אוֹלַה

טעמים

 1. felizidad - פליזי->דאד
 2. soledad - סול->דאד
 3. sueño - סואניו
 4. reloj - ר->לוח
 5. madre - מאדרה
 6. lindo - לינדו
 7. cantar - קאנ->טאר
 8. robar - רו->באר
 9. expresar - אקספר->סאר
 10. seguir - ס->גיר

הטעמות
 1. más - מאס
 2. escapré - אסקאפא ->רא
 3. bombón - בומ->בון
 4. sí - סי
 5. perdí - פאר->די
 6. ángeles - אנחל->אס
 7. amaré - אמא->רא
 8. no - נו
 9. gitana - חיטאנה
 10. mejor - מחור

ו' החיבור
 1. cantar y bailar
 2. sol y luna
 3. mar y cielo
 4. continente e isla
 5. pablo e izabela