הקדמה

עריכה

הכתב הספרדי מתבסס על האלף-בית הלטיני, המוכר לדוברי האנגלית. באלף בית הספרדי שלושים אותיות, מתוכן חמש תנועות ועשרים וחמישה עיצורים. חלק מהעיצורים כוללים תוים כפולים (או "אותיות כפולות"), כלומר, בניגוד לאנגלית, צירוף של שתי אותיות סמוכות המייצר צליל חדש נחשב אות בפני עצמו, ויופיע במילון כאות עצמאית.
למי שמתנסה בקריאת אלף-בית לטיני לראשונה, מובא כאן הסבר קצר, למי שמכיר כבר שפה אחרת המשתמשת בכתב לטיני יוכל לדלג:

  • לכל עיצור יש צליל קבוע. הצליל של כל עיצור מופיע בטבלה למטה. העיצורים הם כל האותיות פרט לתנועות (אותיות הניקוד).
  • המקבילה לניקוד בשפה העברית הן התנועות או אותיות הניקוד a ,e ,i ,o ,u. הצליל של כל אות ניקוד מופיע בטבלה.
  • עיצור שלאחריו מופיעה תנועה נקרא כמו בעברית כאות עם תנועה.
  • תנועה המופיעה ללא עיצור לפניה (בתחילת מילה או לאחר תנועה אחרת) תיקרא כאילו נוקדה האות א' (אלף) באותה תנועה.
  • לכל אות שתי "צורות" - אות "גדולה" (רישית), ואות "קטנה". באותיות "גדולות" נשתמש בתחילת משפט או בתחילת שם פרטי. בכל מקרה אחר - נשתמש באות "קטנה". במקרה של אות כפולה, התו הראשון מבין השניים יהיה אות "גדולה" והשני אות "קטנה".


השפה הספרדית מאוד פשוטה לקריאה. מה ששומעים הוא בדיוק מה שקוראים ולהפך. לכל אות יש הגייה יחידה, אין צירוף אותיות שלא מופיע בטבלה מטה, אין אותיות שאינן נשמעות או מוחלשות (כמו שמוכר לדוברי אנגלית, צרפתית וכו'). כמובן שכמו בכל שפה, יש חריגים אך כאן הם פשוטים מאוד, נביאם בהמשך.
לעיתים מעל האות יופיע גרש קטן ( ' ). שימו לב שהופעת הגרש משנה את הדגש במילה ולא את הצליל, על כך בהמשך הפרק.
מכיוון שהשפה הספרדית פשוטה ואחידה בכתיבה ובקריאה, בהמשך הספר (מעבר לפרק זה) לא נאיית באותיות עבריות את אופן הקריאה של המילים. נסו ללמוד את ההגייה המופיעה בפרק זה ולהשתמש בה בקריאה בפרקים הבאים.

האלפבית הספרדי

עריכה
האות השם של האות ההגייה - Pronunciación לדוגמה
A a אַה כמו תנועות הפתח והקמץ. alto יש לקרוא אַלְטוֹ.
B b בֵּה כמו האות בּ' דגושה, אך בין שתי אותיות ניקוד ב' רפויה.

בכל אופן, עדיף מטעמי נוחות להגות כמו בּ' דגושה.

bien יש לקרוא בְּיֵן,

bebida ניתן לקרוא בֵּבִּידַה, או בֵּבִידַה.

C c סֵה כמו ק' לפני האותיות a, o ו-u.

לפני האותיות e ו-i:

במבטא הספרדי, כמו הצליל th במילה think;

במבטא הלטיני, כמו ס'.

cafe, comer ו-cura יש לקרוא קוֹמֵר, קַפֵה ו-קוּרַה בהתאמה.

cenar ו-cifra

במבטא הספרדי יש לקרוא thenar ו-thifra;

במבטא הלטיני יש לקרוא סֵנַאר ו-סִיפְרַה.

Ch ch צֵ'ה כמו הצליל צ'. chino יש לקרוא צִ'ינוֹ.
D d דֵה כמו האות ד'. Dios יש לקרוא דְיוֹס.
E e אֵה כמו תנועות הסגול והצירה. ser יש לקרוא סֵר.
F f אֵפֵה כמו האות פ' רפה. fiel יש לקרוא פְיֵל.
G g הֶא לפני a, o, u, ü נהגית כמו האות גימל,

לפני e ו-i נהגית כמו כ' רפה.

ישנם שני צירופים עם g, שבהם האות u נשמטת - Gue ו-Gui

gana, gobierno, ninguno, cigüeña, agüita

יש לקרוא גַאנַה, גוֹבְּיֵרְנוֹ, נִינְגוּנוֹ, סִיגוּאֵנְיַה, אַגוּיִטַה.


gente ו-gira יש לקרוא חֵנְטֵה ו-חִירַה.


seguir ו-albergue יש לקרוא אָלְבֶרְגֵה ו-סֶגִיר

H h אַצֵ'ה אות אילמת. כותבים אותה, אך לא הוגים אותה (מה שנקרא "אות שקטה"). hotel יש לקרוא אוֹטֵל,

deshacer יש לקרוא דֵסְאַסֵר.

I i אִי כמו תנועת החיריק. sentir יש לקרוא סֵנְטִיר.
J j חוֹטַה כמו האותיות ח' (במבטא אשכנזי) ו-כ' רפה. joven יש לקרוא חוֹבֵן.
K k קַה כמו האות ק'. האות K אינה חלק אינטגרלי מהשפה ומופיעה במילים השאולות משפות אחרות בלבד (Kilo, KM), או שמות זרים ולעולם לא תופיעה במילים ספרדיות. Kilometro יש לקרוא קִילוֹמֵטרוֹ.
L l אֵלֵה כמו האות ל'. lindo יש לקרוא לִינְדוֹ.
Ll ll (פעמיים האות L) אֵ(ל)יֵה, אֵזֵ'ה בספרד ובמספר מדינות: ל' ו-י' מוצמדים.

למי שקשה, יכול להגות כמו י' בלבד.

במבטא הארגנטיאי: כמו האות ש'. ברוב המבטאים בשאר מדינות אמריקה הלטינית: ז' עם גרש, כמו האות j במילה journal בהגייה הצרפתית.

bello יש לקרוא בשתי דרכים:

בֵּ(ל)יוֹ ו-בֵּז'וֹ.

M m אֵמֵה כמו האות מ'. madre יש לקרוא מַדְרֵה.
N n אֵנֵה כמו האות נ'. sobrino יש לקרוא סוֹבְּרִינוֹ.
Ñ ñ אֵנְיֵה כמו האותיות נ' ו-י' ביחד.

כמו בצירוף gn באיטלקית וצרפתית.

niño יש לקרוא נִינְיוֹ.
O o אוֹ כמו תנועת החולם. ola יש לקרוא אוֹלַה.
P p פֵּה כמו האות פּ' דגושה. poder יש לקרוא פּוֹדֵר.
Q q קוּ כמו האות ק'. תמיד תבוא u אחרי האות q , אך היא אילמת. אין לראות בצירוף qu אות כפולה. queso יש לקרוא קֵסוֹ.

quinto יש לקרוא קִינְטוֹ.

R r אֵרֵה כמו האות ר' רפה ואף פעם לא גרונית, אלא אם באה בתחילת מילה ואז מודגשת כמו RR. rey יש לקרוא רֵיְ.
Rr rr אֵרֵה כמו האות ר', אבל מתגלגלת ואף פעם לא גרונית. הצירוף RR מהווה אות בפני עצמו ויופיעה מילונית אחרי R. אין מילים שמתחילות ב-RR. perro יש לקרוא פֵּרְרוֹ.
S s אֵסֵה כמו האות ס'. sal יש לקרוא סַאל.
T t טֵה כמו האות ט'. toalla יש לקרוא טוֹאַיַה, טוֹאַזַ'ה.
U u אוּ כמו תנועות הקובוץ והשורוק. luna יש לקרוא לוּנֵה.
V v אוּבֵּה כמו האות ב רפה, לפעמים נשמע אצל דוברי ספרדית כמו ב' דגושה, אך מטעמי נוחות עדיף להגות כמו ו'. viejo יש לקרוא ביֵחוֹ.
W w אוּבֵה דוֹבְּלֵה האות W אינה חלק אינטגרלי מהשפה ומופיעה במילים השאולות משפות אחרות בלבד, או שמות זרים ולעולם לא תופיע במילים ספרדיות.

כמו צירוף האותיות ua, ue, ui, uo, uu, va, ve, vi, vo ו-vu.

.
X x אֵקִיס כמו האותיות ק' ו-ס' ביחד. במקסיקו יבוטא לעיתים כ-ח'.

כאשר מופיע בתחילת מילה יבוטא כ-ח'.

expresar יש לקרוא אֵקְסְפְּרֵסַר. xavier יש לקרוא חוויאר.
Y y אִי גְרִייֵגַה (Y יוונית) בספרד ובכמה מדינות: כמו האות י' עדינה

במבטא הארגנטינאי: כמו הצליל הצרפתי ז' במילה journal.

ayer יש לקרוא אַיֵר ו-אַזֵ'ר.
Z z סֵטַה במבטא הספרדי, כמו הצליל th במילה think;

במבטא הלטיני, כמו ס'.

descalzarse (להתייחף, לחלוץ נעליים)

במבטא הספרדי יש לקרוא descaltharse.

במבטא הלטיני יש לקרוא דֵסְקַלְסַרְסֵה.

הערות

עריכה
  • האותיות C,G משנות את צלילן לפי האות שבאה אחריהן כמפורט בטבלה (יש רק שתי אפשרויות).
  • Ü (האות U עם שתי נקודות מעליה) מציינת שיש לבטא את האות U בצירופים הנ"ל: gue, gui (אם בכל זאת רוצים ליצור את הצלילים "גוּאִי" ו-"גוּאֶה").
  • האות Rr לא תופיע לעולם בתחילת מילה. וכאשר מופיע R בודדת בתחילת מילה, צלילה דומה לצליל שיוצר הצירוף RR.
 

שימו לב:

האות Ñ יחודית לשפה הספרדית (על אף שישנה אות כמעט זהה בפולנית), והיא אות בפני עצמה, הנכתבת כמו N עם גל קטן מעליה.

y,e - וו' החיבור

עריכה

בדרך כלל: אִי לפני התנועה אִי ,y משתנה ל-e כדי למנוע שני צלילי i רצופים.

  • El niño y la niña.


הפרק הקודם:
מבוא
הכתיב
תרגילים
הפרק הבא:
היכרות