ספרדית/המינים, ריבוי, התוית המיידעת והתוית שאינה מיידעת/תרגילים

השתמש בסיומת לקביעת המין והכמות, ותן למילים הבאות תווית מיידעת:

 • ___ niño → El niño - Un niño
 • ___ perra
 • ___ vacas
 • ___ chicos
 • ___ casas
 • ___ abogdo


פתרונות
 • El niño - Un niño
 • La perra - Una perra
 • Las vacas- Unas vacas
 • Los chicos- Unos chicos
 • Las casas- Unas casas
 • El abogdo- Uno abogado