ספרדית/המינים, ריבוי, התוית המיידעת והתוית שאינה מיידעת

המינים עריכה

כפי שצוין בפרק הקודם, בניגוד לעברית, לפעלים אין נטיות מין. לשמות לעומת זאת יש נטיות מין, וכל שם עצם מקבל את אחד המינים - זכר או נקבה. כאשר מדובר על אנשים או בע"ח, קל להבין באיזה מין מדובר. לדוג' המילה mujer (אישה) היא ממין נקבה, ולעומתה המילה hombre (גבר) היא ממין זכר. כאשר מדובר בחפצים לא תמיד מובן באיזה מין מדובר, וצריך לשים לב שלא תמיד מדובר באותו מין כמו בעברית. לדוג' המילה mesa היא ממין נקבה ומשמעותה שולחן (בעברית כמובן שהוא זכר).

כללים עריכה

ברוב המילים הסיומת היא שמגלה לנו מהו המין של שם העצם.

כלל האצבע הראשי שיסייע לנו להבחין הוא סיומת המילה. ברב המוחלט של המילים: סיומת באות a מצביעה על מין נקבה. וסיומת באות o מצביעה על מין זכר. כמו כן, במידה שיש לכך משמעות, ברב המקרים ניתן להטות מילה מנקבה לזכר ולהפך ע"פ שינוי הסיומת. לדוג' niño (ילד), לעומת niña (ילדה).

ישנן סיומות נוספות, פחות נפוצות, המצביעות על מין המילים: מילים הנגמרות באותיות n,r,ma,l תהיינה בד"כ זכריות, ומילים שמסתיימות באותיות a,d,ción,sión,tad,tud,dad,z הן בד"כ נקביות.

נסכם בקצרה את הכללים בטבלה הבאה:

זכר - Masculino נקבה - Femenino
n,o,r,ma,l a,d,ción,sión,tad,tud,dad,z

חריגים מהכלל עריכה

כמובן שיש חריגים לכללים הנ"ל וכמו שנאמר, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. לכן, באוצר המילים הבא, יצוינו רק היוצאים מן הכלל, כאשר מצוין (f) המין הוא לנקבה, וכאשר מצוין (m) המין הוא זכר. סימון זה ישמש גם בהמשך הספר, אך רק עבור מילים שהסיומת שלהן אינה מסגירה את מין המילה. הנה כמה דוגמאות למינים חריגים:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los sexos
המינים
עיר

מדינה
יום
עיפרון
שעון
מכונית
יד
תצלום
מפה

ciudad (m)

país (m)
día (m)
lápiz (m)
reloj (m)
coche (m)
mano (f)
foto (f)
mapa (m)צורת הרבים - Plural עריכה

כאשר רוצים להפוך עצם מיחיד לרבים משתמשים בכללים הבאים:

 • אם העצם מסתיים בתנועה (a, e, i, o, u) או בתנועה המוטעמת é מוסיפים s בסוף המילה:
 • perro (כלב), perros - (כלבים)
 • café (בית קפה), cafés (בתי קפה)
 • אם העצם מסתיים בעיצור (לא תנועה) או בתנועה מוטעמת שאינה é‏ (á, í, ó, ú) מוסיפים es בסוף המילה:
 • mujer (אישה), mujeres (נשים).
 • israelí (ישראלי), israelíes (ישראלים).
 • אם העצם מסתיים באות z היא תוחלף באות c ולאחר מכן מוסיפים את ה-es בסוף המילה:
 • luz (אור), luces (אורות).

אין חריגים לכללים אלו, אך יש לשים לב שיש מספר מילים המשמשות גם ביחיד וגם ברבים. לרוב תהיה זו מילה המסתיימת ב s והטעם אינו בסוף המילה (כמו למשל המילה crisis שמשמעותה משבר, או משברים).

התויות המיידעת (ה' הידיעה) עריכה

כאשר רוצים לידע חפץ, כלומר לציין חפץ ספציפי מתוך קבוצה, משתמשים בתוית המיידעת, בדומה לה' הידיעה בשפה העברית (ילד כלשהו לעומת הילד). ישנן ארבע תויות מיידעות בספרדית, לפי המין והכמות:

יחיד זכר el
יחיד נקבה la
רבים זכר los
רבים נקבה las

כך לדוגמה (שימו לב לסיומת המילים שמציינת את המין):

 • El perro (הכלב).
 • La gata (החתולה).
 • Los perros.
 • Las gatas.

התויות שאינה מיידעת עריכה

בניגוד לשפה העברית, מילים שאינן מקבלות תויות מיידעת חייבות לקבל תויות שאינה מיידעת לפניהן, כדי שלשומע יהיה קל להבין שמדובר בשם עצם כלשהו. הדבר דומה לשפה האנגלית שם ניתנת התויות a לפני מילים לא מיודעות ביחיד. בספרדית, קיימות ארבע תויות לא מיידעות, שוב, לפי המין והכמות (גם לרבים יש תויות לא מיידעת!):


יחיד זכר un
יחיד נקבה una
רבים זכר unos
רבים נקבה unas

כך לדוגמה:

 • Un mozo (מלצר כלשהו)
 • Una abogada (עורכת דין כלשהי).
 • Unos mozos.
 • Unas abogadas.

מתי לא צריך לשים תוית עריכה

ככלל לפני שמות עצם תבוא תויות מיידעת או שאינה מיידעת. מקרים שבהם לא תופיע תוית כלל:

 • לפני שמות פרטיים.
 • אם מופיע מספר סודר לפני שם העצם:

Dos perros.

 • אם מופיעה מילת שייכות לפני שם העצם (על מילות שייכות באחד הפרקים הבאים):

Mi gata.

האופי הצלילי של השפה עריכה

כאן אנחנו שמים לב לראשונה לאופי הצלילי של השפה הספרדית - ישנה התאמה צלילית (חריזה) בין הסיומות של המילים לסיומות של התויות המתאימה להן (במקרה זה פרט ליחיד זכר). ההתאמה הצלילית הזו חוזרת בשפה הספרדית גם עם תארים רבים, ויוצרת מכלול נעים לשמיעה.


הפרק הקודם:
מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה
המינים, ריבוי, התוית המיידעת והתוית שאינה מיידעת
תרגילים
הפרק הבא:
שאלת שאלות