ספרדית/הפועל Ir והעתיד הקרוב

הפועל Ir והטייתו בהווה עריכה

פועל חשוב, אך עם זאת חריג ביותר הוא הפועל Ir, שמשמעותו ללכת או להתקדם קדימה. הפועל הזה מקביל לפועל to go באנגלית.
שימו לב - הכוונה לפועל שהשורש שלו הוא בדיוק שתי האותיות Ir ולא לקבוצת הפעלים המסתיימת ב-ir (לדוג' subir, abrir וכו'). כבר מכתיבתו, ניתן לראות שאם היינו רוצים להטות אותו לפי הכללים בזמן הווה, היינו "מורידים" את כל השורש ונשארים רק עם סיומות. הפועל הזה הוא חריג כמעט בכל הזמנים, אך עם זאת חשוב ביותר.
להלן הטייתו בזמן ההווה הרגיל:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El verbo IR
גוף ir
תרגום ללכת
Yo voy
vas
El,Ella,Usted va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos,Ellas,Ustedes van
השימוש בפועל הוא כבכל פועל אחר, מובאות מספר דוגמאות להבנה:

  • Voy al cine - אני הולך לקולנוע.
  • Tu vas a la casa - אתה הולך לבית.
  • Vamos a la playa - אנחנו הולכים לחוף.

העתיד הקרוב עריכה

הפועל ir משמש בנוסף לתפקידו הרגיל גם כפועל עזר לזמן העתיד הקרוב. הצורה שבה מטים לעתיד קרוב היא פשוטה ביותר:

הפועל ir מוטה בהווה רגיל + האות a + כל פועל ללא הטייה

להלן מובאות מספר דוגמאות לשימוש, התרגום נמצא באוצר המילים בפרק הפעלים בזמן הווה:

  • Voy a comer.
  • Tu vas a abrir la puerta.
  • Vamos a beber agua.
  • Ella va a subir ariba.
  • Ellos van a caminar en la calle.

שימו לב שהדבר דומה מאוד לצורת הסלנג העיברי: "אני הולך לאכול", "אתה הולך לפתוח את הדלת", וכו'.
צורת העתיד הקרוב היא תיקנית לחלוטין, ומשמשת לעיתים אפילו יותר מאשר צורת העתיד הרגילה בדיבור היומיומי, עליה נלמד באחד הפרקים הבאים.


הפרק הקודם:
עוד ביטויים הקשורים בזמן
הפועל Ir והעתיד הקרוב הפרק הבא:
הארוחות ומאכלים