ספרדית/מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה

מבוא לפעלים

עריכה

המשפט בשפה הספרדית הוא תמיד משפט פעלי, כלומר בכל משפט תיקני חייב להיות לפחות פועל אחד. זאת, למשל, בניגוד לשפה העברית בה קיימים גם משפטים שמיים (לדוג' "הילד יפה") שבהם אין פועל. לעזרה, ישנם מספר פעלי עזר בהם משתמשים במשפטים שמתורגמים לשמיים. על פעלי העזר יוסבר בפרקים הבאים.
הפעלים בספרדית מתחלקים לשלושה סוגים לפי הסיומת בצורת שם הפועל (infinitive) שלהם: AR, ER, IR, כאשר רובם הם מצורת AR, ואין אחרים מלבדם. חוקי ההטייה שונים במעט לכל סוג פועל לפי הסיומת.

הטיית פעלים בזמן הווה

עריכה

זמן הווה הזמן השימושי ביותר ומקביל באנגלית לזמן Present simple. ישנה צורת הטייה בסיסית לפעלים עם מספר יוצאים מן הכלל (זמן זה מכיל את כמות החריגים הגדולה ביותר). ההטיה הבסיסית תתבצע ע"י השמטת שתי האותיות האחרונות (AR, ER, IR) והוספת הסיומת המודגשת. בטבלה מוטים שלושה פעלים, אחד מכל קבוצה:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El presente
גוף -ar -er -ir
Infinitive hablar comer vivir
תרגום לדבר לאכול לחיות
Yo hablo como vivo
hablas comes vives
Él,Ella,Usted habla come vive
Nosotros hablamos comemos vivimos
Vosotros hablais comeis vivís
Ellos,Ellas,Ustedes hablan comen viven
הערות

עריכה
 • כל פועל מוטה בשש צורות לפי שמות הגוף (שצויינו בפרק הקודם). לפיכך בפעלים אין הפרדה בין המינים. כך:

El gato come.
La gata come.

"החתול אוכל" וגם "החתולה אוכלת" מוטים באותה צורה. הדבר נכון לכל הזמנים.

 • ככלל, רב ההטיות הפעלים בספרדית פעְילות (ולא סבילות), כלומר הנושא מבצע הפעולה ולא מי שמבצעים עליו את הפעולה. על צורת הטיות סבילות נלמד בפרקים הבאים.
 • פעלי IR ו-ER זהים למעט בגופים Nosotros ו-Vosotros.


מספר פעלים שימושיים שאינם חריגים

עריכה
 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los Verbos
הפעלים
לקנות

לאהוב
להוציא
לשלם
ללכת
לקחת/ לשתות
לשתות
ללמוד (במובן של לרכוש ידע)
להחליט
לעלות
לפתוח

Comprar

Amar
Sacar
Pagar
Caminar
Tomar
Beber
Aprender
Decidir
Subir
Abrir
 

כדאי לדעת:

פירושו המילולי של הפועל tomar הוא לקחת. בשפה היום יומית הנהוגה בדרום אמריקה השתשרש השימוש בפועל tomar במובן של לשתות, וכמעט ואין שימוש

בפועל beber (למעט משקאות חריפים). יתרה מזאת, לגבי ארוחת הבוקר נהוג להשתמש בפועל tomar גם כן, כיוון שהיא ארוחה קלה הכוללת בעיקר שתית קפה, וכך נגיד "Tomar el desayuno", בניגוד לשאר הארוחות בהם משתמשים בפועל comer.

דוגמאות

עריכה
 • Yo tomo agua.
 • Tu compras pantalones.
 • Ella paga la cuenta.
 • Usted sube ariba.
 • Ellos abren la puerta.
 • Caminais en la calle.

תרגומים:

 • אני שותה מים.
 • אתה (לא רשמי) קונה מכנסיים.
 • היא משלמת את החשבון.
 • אתה (רשמי) עולה למעלה.
 • הם פותחים את הדלת.
 • (אתם, לא רשמי) הולכים ברחוב. שימו לב כאן - הושמט הגוף כי מובן מההטייה שמדובר ב"אתם".


הפרק הקודם:
שמות גוף
מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה
תרגילים
הפרק הבא:
המינים, ריבוי, התוית המיידעת והתוית שאינה מיידעת