ספרדית/כינויי המושא/תרגילים

קיצורי המושא עריכה

הפוך את המושא במשפטים הבאים לקיצור מושא:

 • Tengo la camisa negra. → La Tengo.
 • El perro come la carne.
 • Ellos van a ver una película.
 • Escribo una letra a ti.
 • El mozo sirve la comida.
 • Cerramos la ventana.
 • La niña perdió el fútbol.


פתרונות
 • La Tengo.
 • El perro la come.
 • Ellos van a verla.
 • Te la escribo.
 • El mozo la sirve.
 • La cerramos.
 • La niña lo perdió.


אוצר מילים לתרגילים עריכה

את הפעלים המשתתפים בתרגיל תמצאו בפרק [[ספרדית/ספרדית/מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה|ההווה] ובפרק החריגים בזמן הווה. המילים המופיעות בתרגילים הן:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Ejercicios
תרגילים
כלב

בשר
סרט
מכתב
מלצר
אוכל/ארוחה
חלון
כדורגל

perro

carne (m)
película
letra
mozo
comida
ventana
fútbol (m)