ספרדית/פעלי העזר Estar ו-Ser ושימושם בזמן הווה/תרגילים

לפניכם מספר תרגילים. אוצר המילים בו משתמשים בתרגילים מובא מיד בהמשך הדף.

תרגילים

עריכה

Llena los espacios con la forma verbal correcta del verbo "ser".

השלם את החסר בעזרת ההטייה הנכונה של הפועל "ser".

 • Yo ____ tu hermano.
 • Yo ____ tu hermana.
 • Tú ____ mi amigo.
 • Usted ___ mi jefe.
 • Él ____ un buen hombre.
 • Ella ____ una viajera.
 • Nosotros ____ estudiantes.
 • Vosotros ____ peligrosos.
 • Vosotras ___ españolas.
 • Ustedes ___ argentinos.
 • Ellos ____ personas.


פתרונות
 • Yo soy tu hermano.
 • Yo soy tu hermana.
 • Tú eres mi amigo.
 • Usted es mi jefe.
 • Él es un buen hombre.
 • Ella es una viajera.
 • Nosotros somos estudiantes.
 • Vosotros sois peligrosos.
 • Vosotras sois españolas.
 • Ustedes son argentinos.
 • Ellos son personas.


Llena los espacios con la forma verbal correcta del verbo "estar".

השלם את החסר בעזרת ההטייה הנכונה של הפועל "estar".

 • Yo ___ en mi casa.
 • Tú ___ en el sitio correcto.
 • Tú ___ enfadado.
 • Usted ___ contento
 • Él _____ en Europa.
 • Ella ___ triste.
 • Nosotros _____ en América.
 • Vosotros _____ en África.
 • Ellos _____ enfermos.


פתרונות
 • Yo estoy en mi casa.
 • Tú estás en el sitio correcto.
 • Tú estás enfadado.
 • Usted está contento
 • Él está en Europa.
 • Ella está triste.
 • Nosotros estamos en América.
 • Vosotros estáis en África.
 • Ellos están enfermos.


Llena los espacios en blanco con la forma verbal correcta del verbo "ser" o "estar".

השלם את החסר בעזרת ההטייה הנכונה של הפועל "estar" או "ser".

 • Yo ____ en China.
 • Tú ____ mi amigo.
 • Tú ____ allí.
 • Ella ____ mi hermana.
 • Él ____ enfermo.
 • Nosotros ____ preparados.
 • Nosotros ____ inteligentes.
 • Vosotros ____ en Europa.
 • Vosotras ____ tristes.
 • Ellas ___ comprensivas.
 • Ellos ___ gente interesante.


פתרונות
 • Yo estoy en China.
 • Tú eres mi amigo.
 • Tú estás allí.
 • Ella es mi hermana.
 • Él está enfermo.
 • Nosotros estamos preparados.
 • Nosotros somos inteligentes.
 • Vosotros estáis en Europa.
 • Vosotras estáis tristes.
 • Ellas son comprensivas.
 • Ellos son gente interesante.


אוצר מילים לתרגילים

עריכה
 
Spanish Flag
El Vocabulario - Ejercicios
תרגילים
אח

חבר
מנהל, בוס
גבר
טוב (תואר לשמות)
תיירת
תלמידים
מסוכנים, לא זהירים
ספרדים
ארגנטינאים
אנשים
בית
מקום, אתר
נכון, מדויק, מתאים
כעוס
מרוצה
אירופה
עצובה
אמריקה
אפריקה
חולים
סין
שם
אחות
מוכנים
אינטיליגנטים, חכמים
מתחשבים, מבינים ללב
אנשים
מעניינת

hermano

amigo
jefe (m)
hombre
buen
viajera
estudiantes
peligrosos
españolas
argentinos
personas
casa
sitio
correcto
enfadado
contento
Europa
triste
América
África
enfermos
China
allí
hermana
preparados
inteligentes
comprensivas
gente (f)
interesante
 

כדאי לדעת:

המילה gente המתורגמת כ"אנשים" או "עם" היא מילה קיבוצית בנקבה, כלומר התארים שהיא תקבל וההתייחסות אליה היא כאל יחיד נקבה.


 

עכשיו תורכם:

אוצר המילים שהובא כאן, מועתק מתוך השאלות, ללא שינוי הטיות מין וכמות. נסו להטות את שמות העצם השונים (אלו שניתן) למין האחר ולצורות רבים ויחיד. לדוג' hermana,hermano,hermanas,hermanos.