ספרדית/פעלי העזר Estar ו-Ser ושימושם בזמן הווה

מבוא

עריכה

כאמור בפרק הפעלים, בספרדית אין משפטים שמניים. לעזרתנו באים פעלי עזר שונים. הפעלים Estar ו-Ser מקבילים בעברית לפועל "להיות" ובאנגלית לפועל העזר to be.
ככלל אצבע לדובר המתחיל, נשתמש בפועל Estar לציון דברים שאינם קבועים, ובפועל Ser לציון תכונות אופי פנימיות ודברים קבועים. תזכורת: פעלים אינם מוטים לפי זכר ונקבה.

מתי משתמשים בפועל Ser

עריכה

כדי לזכור את כל חוקי השימוש בצורת Ser, נשתמש בראשי התיבות D.O.C.T.O.R :

 • (D) |תיאור(Description) - תיאור תכונות פיזיות של מישהו או משהו(מי הוא, מה זה, צבע עור, גובה וכו').
El hombre es alto - האיש גבוה
 • (O) |מקצוע(Occupation) - תיאור מקצוע ומשלח יד של אדם.
Soy tu profesor - אני המורה שלך
 • (C) |תכונות אופי(Characteristic) - תיאור תכונות אופי של אדם או של דבר(מצחיק, רומנטי, מפחיד וכו').
Es muy romántico - הוא מאוד רומנטי 
 • (T) |זמן(Time) - תיאור של ימים, תאריכים, שנים וזמן בשעות. תיאור הזמן יבוא ברבים נקבה(Son+Las).
Son las cinco de la mañana - השעה חמש בבוקר
 • (O) |מקור(Origin) - משומש כאשר מדברים על המקום שממנו מגיע אדם במקור, כאשר מדברים על הגעה ממקום מסויים באופן כללי(כמו ממדינה מסויימת), כאשר מדברים על החומר שממנו עשוי חפץ מסויים.
Somos de Israel - אנחנו מישראל
Las sillas son de madera - הכיסאות עשויים מעץ
 • (R) |יחסים(Relationship) - תיאור יחסים בין בני אדם(משפחה, חברים וכו').
Ella es mi amiga mejor - היא החברה הכי טובה שלי
Él es mi padre - הוא אבא שלי

מתי משתמשים בפועל Estar

עריכה

כדי לזכור את כל חוקי השימוש בצורת Estar, נשתמש בראשי התיבות P.L.A.C.E :

 • (P) |פוזיציה(Positions) - תיאור פוזיציה של אדם או חפץ, או צורה בו מצוי אדם או חפץ כלשהו(עמידה,ישיבה,שכיבה,על,מתחת וכו').
El gato está en la mesa - החתול נמצא על השולחן
 • (L) |מיקום(Locations) - תיאור מיקום של אדם או חפץ כלשהו בזמן נתון, מיקומים גאוגרפיים וכו'.
Estoy en el parque - אני בפארק
 • (A) |פעולות(Actions) - תיאור פעולות שמתרחשות כרגע(צורת ה-Gerundio).
Ellos están comiendo en el patio ahora - הם אוכלים בחצר האחורית כרגע
 • (C) |מצבים(Conditions) - תיאור מצבים בהם נתון אדם, מצבים שככל הנראה יימשכו לתקופת זמן מוגדרת כגון דקות, שעות, ימים(עייפות, חולי, שגעון וכו').
?Por qué estás tan cansado¿ - למה אתה כל כך עייף?
 • (E) |רגשות(Emotions) - תיאור רגשות שאנשים מרגישים ברגע נתון(שמחה, עצב, כעס, דאגה וכו'). I
Estamos ocupatis por tí - אנחנו דואגים לך

הטיית הפעלים בזמן הווה

עריכה

שני הפעלים הינם פעלים חריגים בזמן הווה (ובשאר הזמנים גם). כיוון שאלו פעלים חשובים, מומלץ ללמוד את הטייתם בע"פ:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - Los verbos Ser y Estar
גוף Ser Estar
תרגום להיות להיות
Yo soy estoy
eres estás
El,Ella,Usted es está
Nosotros somos estamos
Vosotros (לא בשימוש באמריקה הלטינית) sois estáis
Ellos,Ellas,Ustedes son están
דוגמאות ושימושים

עריכה
 
Spanish Flag
El Vocabulario - Usos del verbos "Ser" y "Estar"
שימושים בפועל "להיות"
אני עורך-דין

אתה מישראל
היא גבוהה
אתה בסדר? (שלומך טוב?)
אנחנו חולים
הדלת פתוחה
הם בבית
ירושלים היא בישראל
השמיים כחולים (תמיד)
השמיים אפורים (היום, כרגע)

Soy abogado

Usted es de Israel
Ella es alta
¿Estás bien?
Estamos enfermos
La puerta está abierta
Ellos estan en la casa
Jerusalém está en Israel
El cielo es azul
El cielo está grisהערות:

 • הם בבית, ירושלים בישראל, שניהם ב-estar. אתה מישראל - תכונה שלך שלא ניתנת לשינוי.
 • בשתי הדוגמאות האחרונות- צבע השמיים כחול, תמיד. זו תכונה שלהם. ניתן להגיד שכרגע הצבע שלהם אפור (אם צפוי גשם).


הפרק הקודם:
כינויי השייכות
פעלי העזר Estar ו-Ser ושימושם בזמן הווה
תרגילים
הפרק הבא:
מילות יחס וקישור חשובות