ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות אבג'ד

ספרות אבג'ד הן הספרות באלפבית ערבי, אבל סדר האותיות המייצגות ספרות הוא לפי פונמות באלפבית עברי. אלו הן הספרות:

אבג'ד הודו-ערבי אבג'ד הודו-ערבי אבג'ד הודו-ערבי אבג'ד הודו-ערבי
ا 1 ح 8 س 60 ت 400
ب 2 ط 9 ع 70 ث 500
ج 3 ي 10 ف 80 خ 600
د 4 ك 20 ص 90 ذ 700
ه 5 ل 30 ق 100 ض 800
و 6 م 40 ر 200 ظ 900
ز 7 ن 50 ش 300 غ 1000