ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.

ספרות- לאורכה של ההיסטוריה הייתה כמות של מערכות ספרות שלא תתואר. ספר זה מתמקד בספרות של עמים חשובים ומעניינים. בין השאר נתחים מהמתמטיקה האינדיאנית יש אפילו. בואו נראה מספר שיטות:


ישנה ספירה שנקראת ספרות הודו-ערביות, אבל זו הספירה בה אנו משתמשים ביום-יום.