ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות אורייה

ספרות אורייה הן ספרות של שפת האורייה המדוברת באודישה. אלו הן הספרות:

אורייה הודו-ערבי אורייה הודו-ערבי
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9