ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות אטיות

ספרות אטיות הן הספרות בהן השתמשו ביוון לפני שספרות אחרות החליפו אותן. הספרות הן כאלו:

ערך אות
1 Ι
5 Π
10 Δ
50 ΠΔ
100 Η
500 ΗΔ
1000 Χ
5000 ΧΔ
10000 Μ
50000 ΜΔ

בשימושן, הן בעלות אותו חוקים כמו הספרות הרומיות.