ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות אצטקיות

ספרות אצטקיות הן כאלו:

נקודה מייצגת 1 (כמו כן גם את 5 ואת 10).

Mexica 20 מייצג 20

Mexica 400 מייצג 400

Mexica 8000 מייצג 8000