ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות בבליות

ספרות בבליות הן הספרות בהן השתמשו הבבלים. הספרות הן על בסיס סקסגסימלי. אלו הן הספרות: