ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות בנגליות

ספרות בנגליות הן הספרות שמשמשות בכתב בנגלי. הספרות הן כאלו:

בנגליות הודו-ערביות בנגליות הודו-ערביות
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9