ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות גוג'רטיות

ספרות גוג'רטיות הן הספרות המשמשות בשפת הגוג'רטי המדוברת בהודו. הנה הספרות:

גוג'רטי הודו-ערבי גוג'רטי הודו-ערבי
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9