ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות האינואיט

ספרות האינואיט הן הספרות של האינוקטיטוט. אלו הן הספרות:
InupiaqNumbers

𝋀 𝋁 𝋂 𝋃 𝋄 𝋅 𝋆 𝋇 𝋈 𝋉 𝋊 𝋋 𝋌 𝋍 𝋎 𝋏 𝋐 𝋑 𝋒 𝋓
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19