ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות חמר

ספרות חמר (khmer) הן הספרות של קמבודיה. אלו הן:

חמר הודו-ערבי חמר הודו-ערביות
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9