ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות טלוגו

ספרות טלוגו הן הספרות בהן משתמשים בשפת הטלוגו. הנה הן:

טלוגו הודו-ערבי טלוגו הודו-ערבי
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9