ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות טמיליות

ספרות טמיליות הן ספרות המשמשות את השפה הטמילית המדוברת בסרי-לנקה. אלו הן הספרות:

טמילית הודו-ערבית טמילית הודו-ערבית
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9
10