ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות לאו

ספרות לאו הן הספרות המשומשות בשפת הלאו המדוברת בלאוס. הנה הן:

ספרות לאו ספרות הודו-ערביות ספרות לאו ספרות הודו-ערביות
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9