ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות לפצ'ה

ספרות לפצ'ה הן ספרות בהן משתמשים בנפאל, בהוטן ומחוז סיקים שבהודו. הספרות הן כאלו:

Lepcha num