ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות מלאילם

ספרות מלאילם הן ספרות בשפת המלאילם. אלו הן הספרות:

מלאילם הודו-ערבי מלאילם הודו-ערבי
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9