ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות מצריות

המצרים היו עם מאוד מפותח וחכם בתחום המתמטיקה, והם היו הראשונים שביצעו פעולות קשות, מורכבות ומיוחדות בתחום המתמטיקה והאריתמטיקה.

ספרות מצריות הן הספרות בהן השתמשו במצריים העתיקה, והן נראות כך:

מספר ייצוג תמונה
1 קו
EgyptianMath1.png
10 פרסה
EgyptianMath10.png
100 עקלתון
EgyptianMath100.GIF
1,000 פרח
EgyptianMath1000.png
10,000 אצבע
EgyptianMath10000.png
100,000 צפרדע
EgyptianMath100000.GIF
1,000,000 אדם
EgyptianMath1000000.pngבשיטת הספרות המצרית, היו 7 ספרות בלבד. במערכת הספרות שלהם היו שברים, תרגילים ועוד. יחסית לתקופתם (לפני 3500 שנה), המתמטיקה שלהם מאוד חכמה ומעניינת.