ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות סינהליות

ספרות סינהליות הן הספרות של השפה הסינהלית. הספרות הן כאלו:

Mendis