ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות סיניות

ספרות סיניות הן ספרות המשמשות את כותבי הסינית המסורתית, למרות שרוב הסינים משתמשים בספרות הודו ערביות. הספרות הן כאלו:

סינית הודו-ערבית סינית הודו-ערבית
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9