ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות ערביות

הספרות הערביות של ספרות מאוד מפותח משום שזה בין (לא הראשונה) העדויות הראשונות ל-0.

אלה הן הספרות הערביות:

٠-0

١-1

٢-2

٣-3

٤-4

٥-5

٦-6

٧-7

٨-8

٩-9

בשיטה הזאת, כל החוקים זהים לזה שאנו משתמשים בו כיום, כלומר המשתנה הוא כתב בלבד. כנראה בגלל שאותו העם יצר את שני הכתבים, רק באזור שונה.